Projekt összköltség: 184 500 000 HUF

Megítélt támogatás: 110 900 000 HUF

 

K+F Tevékenység

A.1. Az innováció célja

Olyan tetőfedő elem prototípusának a megalkotása, amely alkalmas áramtermelésre, továbbá olyan technológia berendezés prototípusának a megalkotása, amely alkalmas a tetőelem gyártására a Széchenyi 2020 programban meghatározott célkitűzésekkel összhangban.

 • 1.A K+F tevékenység eredményeként két új műszaki eredmény, szellemi alkotás születik, egy áram és hőtermelésre alkalmas tetőfedő elem prototípusa, valamint annak a gyártására alkalmas berendezés prototípusa, továbbá az innováció egyik részeredménye a tetőelemek háromdimenziós .stl fájl formájának értékesítése is elérhetővé lesz bárhol a világon, így bárki – az .stl fájl online megvásárlása után - kinyomtathatja a háza tetőfedő elemeit az új műszaki megoldás révén.
 • 2.A K+F tevékenység eredményeként három munkahely jönnek létre.
 • 3.A K+F tevékenység eredményeként iparjogvédelmi bejelentésre kerül sor: ipari mintavédelmi bejelentés a tetőerőmű prototípusára (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalába), továbbá a kifejlesztett titkosított gyártási know-how önkéntes műnyilvántartásba kerül (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalába.)
 • 4.A fentieken túl hosszútávon fenntartható K+F együttműködés alakul ki az ipari és kutatói szféra között, különösen a Miskolci Egyetemmel és finn VTT állami kutatóintézettel.
 

A.2. A projekt futamideje, mérföldkövek

Pályázat beküldési ideje: 2016.02.23.

A futamidő alatt Dobos János és Dobos József iparjogvédelmi bejelentése alapján, amelynek a felhasználói jogával a DandLine Kft rendelkezik. megalkotásra kerül a tetőfedő elem prototípusa, bejelentésre kerül ipari mintavédelme, létrejön a prototípus gyártására alkalmas szerszám és technológia prototípusa, továbbá a kifejlesztett gyártási know-how titkosított önkéntes műnyilvántartásba kerül, továbbá három fő új K+F+I munkahely jön, valamint DandLine Kft honlapjára feltöltésre kerül a tetőelemek háromdimenziós “stl fájl ” formája esetleges továbbhasznosítás céljából.

Mérföldkövek

Részfeladat tervezet futamideje: 1 hónap

3 fő K+F

Dobos János

Dobos József

Kárpáti László

Felelős

Dobos János

Célkitűzések:
 1. Kísérleti fejlesztői team megalakítása
 2. Irodalomkutatás az alprojekt témakörében eddig elért elméleti és kísérleti eredményeinek összevetésére
 3. Technológia tervek, termék, szerszámtervek elkészítése
 4. Anyagok beszerzése
 5. Kísérleti fejlesztés eszközeinek beszerzése
Eredmények rögzítése:
 1. Jegyzőkönyv
 2. Irodalmi összefoglaló
 3. Rajz és műszaki leírás megléte
 4. Szerződések megléte, előleg kifizetése
 5. Szerződések megléte, előleg kifizetése

Részfeladat tervezet futamideje: 8 hónap

3 fő K+F

Dobos János

Dobos József

Kárpáti László

Felelős

Dobos János

Célkitűzések:
 1. Tetőelemek “stl” fájl típusok létrehozása, mérnöki visszatervezése
 2. 3D prototípusok 3D nyomtatással való legyártása, optimalizálás, legjobb design kiválasztása kísérletekkel a finn VTT igényei szerint
 3. Műanyagipari szerszámok adaptálása a megvásárolt szerszámházba, prototípus legyártása, optimális működésének kialakítása
 4. Gyártási kísérletek, fókuszpontok optimalizálása, áramtermelés hatékonyságának a növelése, mérnöki visszatervezés, hiba javítás, ellenőrző mérések
 5. .Stl fájl bank létrehozása
Eredmények rögzítése:
 1. .Stl fájlok megléte, jegyzőkönyv
 2. Optimalizált 3D nyomtatott prototípusok megléte, eredmények jegyzőkönyvben rögzítése
 3. Prototípus gyártás eredményeinek a rögzítése jegyzőkönyvben
 4. Stressz jegyzőkönyvek, végleges termék és gyártó eszköz prototípus megléte, jegyzőkönyv felvétele
 5. Adatbank megléte, jegyzőkönyv

Részfeladat tervezet futamideje: 8 hónap

3 fő K+F

Dobos János

Dobos József

Kárpáti László

Felelős

Dobos János

Célkitűzések:
 1. Ipari formatervek bejelentése, technológiai know-how önkéntes műnyilvántartásba vétele
 2. Honlapon technológiák, berendezés propagálása, és fenntartás három évig
Eredmények rögzítése:
 1. Tetőfedő elem, szerszám Ipari formavédelmek, és technológia önkéntes műnyilvántartás bejelentés iratai a Nemezeti Szellemi Termék Hivatalába és a WIPO-nál (US)
 2. Honlap megléte, záróbeszámoló és fenntartási jelentések elkészítése
 

A.3. Szakmai beszámoló

Támogatott tevékenységek köre

Tevékenység neve

Költség típusa

Költség típusa

Összege Ft

Támogatás Ft

Támogatás Ft

Csekély összegű támogatás - Rezsi költség

Egyéb általános (rezsi) költség

Rezsi (áram, víz, stb. max. 1%)

1 000 000

70

700 000

K+F projekttámogatás - Kísérleti fejlesztési tevékenység - Immateriális javakra, tárgyi eszközökre irányuló beruházás

Eszközbeszerzés költségei

Eszközbeszerzések

166 000 000

60

99 600 000

K+F projekttámogatás - Kísérleti fejlesztési tevékenység - Szakmai megvalósításban közreműködő fejlesztő személyi jellegű ráfordításai

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

Bér

6 000 000

60

3 600 000

K+F projekttámogatás - Kísérleti fejlesztési tevékenység - Szakmai megvalósításban közreműködő technikus/egyéb segédszemélyzet személyi jellegű ráfordításai

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

Bér

9 600 000

60

5 760 000

Csekély összegű támogatás - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenység

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

nyilvánosság (cégtáblák, honlap, újság cikk)

900 000

60

540 000

Kísérleti fejlesztői team megalakítása

A kísérleti fejlesztői team-et az 59 éves feltaláló Dobos János gépgyártástechnológus mérnök, projektvezető, az 59 éves feltaláló Dobos József gépgyártástechnológus mérnök, valamint a 63 éves Kárpáti László gépészmérnök alkotja.

Irodalomkutatás az alapprojekt témakörében eddig elért elméleti és kísérleti eredményeinek összevetése

A fejlesztői team az alábbi összegző megállapításokat tette a kísérleti fejlesztés eddigi publikált eredmények tekintetében.

A fejlesztés tárgya

A fejlesztés tárgya szerves fotovoltalikus fóliákra, fénykoncentrátorokra és fénycsapdákra vonatkozik.

A fejlesztés hátterre

A szerves fotovoltaikus szálak és fóliák területén intenzív kutatás folyik a jelenlegi 3-12 %-os hatékonyság növelés érdekében. A stratégiák magukban foglalják a napfényt egyre hatékonyabban feldolgozó szerves anyagok kutatását, továbbá olyan optikai megoldások fejlesztését, amelyek révén a fotonok többszörösen átjárják a szerves fotovoltaikus cellákat a jobb optikai teljesítmény érdekében.

A jelen fejlesztés szerint optikai megközelítés teljesen újszerű, mivel abból indul ki, hogy a szerves fotovoltaikus fóliák hatékonyabbá tehetők, ha fénycsapdában működnek.

A technika állása

A technika állása szerint a mai napig nem sikerült megalkotni olyan alacsony költséggel gyártható szerves fotovoltaikus fóliákra vonatkozó optikai rendszert, amely révén a fény egy olyan fénycsapába koncentrálódik, amely azt biztosítja, hogy a szerves fotovoltaikus fólia aktív anyagát ugyanazon fotonok többször elérje, így újra és újra elektron vándorlást generáljon, így villamos energiát termeljen még fel nem szívódik.

A jelen találmányhoz hasonló megoldás az US6913713B2 számú szabadalom, amelynek szerves fotovoltaikus szála alkalmas hajlékony szövetek vagy textilek szövésére is. Azonban ez a megoldás nem tudja hatékonyan feldolgozni a fényt, mivel a áttetsző szálakon keresztül bejövő fény csak egy alkalommal halad át a fotovoltaikus anyagon.

A jelen találmányhoz hasonló egy másik amerikai szabadalom a hibrid fotovoltaikus és piezoelektromos szál (US9762176B2), amely szintén a környezeti fényből, valamint a környezeti mozgásokból és rezgésekből termel energiát. Ez a megoldás is különösen alkalmasak szövetekbe és ruházatokba való beépítésre. Azonban ez a találmány sem tudja hatékonyan feldolgozni a fényt, mivel a szálakon keresztül bejövő fény itt is csak egy alkalommal halad át a fotovoltaikus anyagon.

A jelen innováció az említett szabadalmak hiányosságait az alábbiak szerint nagy részben megszünteti.

Részletes leírás

Az innováció megértéséhez előzetesen jobb áttekinteni néhány fogalmat.

A szerves anyagból készült napelemek elsősorban várható alacsony áruk miatt vonzzák a kutatókat, mivel oldott állapotban, nyomtatási eljárással lehet a megfelelő rétegeket kialakítani. Az eszközök hajlékonyak és könnyűek, de a fényelektromos átalakítás hatásfoka egyelőre jóval kisebb, mint a szokásos félvezetőipari eljárásokkal készülő hagyományos napelemeké.

A teljes fényvisszaverődés (totál reflexió) egy optikai jelenség. Ha a fény egy optikailag sűrűbb közegből egy optikailag ritkább közeg határához érkezik, továbbá, ha a beesési szög elég nagy, akkor a teljes fénymennyiség visszaverődik a határfelületről.

A fenti tényeket vettük figyelembe az innovációs tervnél. A jelen innováció jobban megérthető az alábbi rajz alapján:

A lineáris domború lencsék a beérkező fényt az optikai résbe koncentrálják, amely a fénycsapdába vezet. A fénycsapdába kerülő fotonokat a fényterelő ék szétszórja. A szétszórt fénynyalábok a belső fényvisszaverődés törvénye alapján visszaverődnek, s ütköznek az OPV aktív felületével, ahol áramot generálnak. A fotonok az OPV alumínium tükörfelületéről visszaveődnek a fénycsapdába, s a folyamat mindaddig folytatódik, ameddig a foton el nem enyészik.

Technológia tervek, termék, szerszámtervek elkészítése

A fejlesztői team elkészített az első verzióit a termék, és szerszám terveknek. (lásd: rajzok)

Anyagok beszerzése, kiválasztása

A próbák során a fejlesztői team a kísérletek megkezdéséhez a domború lencse tömb kialakításához több műgyantával folytatott próbaöntések alapján a Synolite 0328-A-1 víztiszta öntőgyanta mellett döntött, amely alacsony reaktivitású, ortoftál savas, víztiszta poliészter öntőgyanta. UV álló, magas fényáteresztő képességű, akár 50 mm-es vastagság esetén is.

A fénycsapdával folytatott kísérleteket a fejlesztői team 3-4 mm-es üveglapokkal kezdi meg, amelyekbe a v alakú fényterelőket csiszolással kívánja kialakítani. Az üveg mellett azért döntöttünk, mivel a tükörfólia ragasztóanyaga minden műgyantát megtámadt.

Kísérleti fejlesztés eszközeinek beszerzése

A fejlesztői team a kísérletek lefolytatásához beszerezte azt az egyedi tető forma prés szerszámot, hidraulikus működtetővel, megfelelő szorítóerővel, amelybe beletudja adaptálni a fejlesztendő szerszámot.

Pontos megnevezés, típus

VTSZ

Egységár (M.HUF)

Menynyiség

Nettó ár (M.HUF)

ÁFA (M.HUF)

Bruttó ár (M.HUF)

Egyedi tető forma prés szerszám, korszerű hidraulikás működtetővel, megfelelő szorítóerővel

8479 - Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra

166

1

166

41,5

207,5

Környezettudatos fejlesztés

Az innováció környezettudatos véghezvitele érdekében a DandLine Kft csatlakozott az Arboris Ökoklaszterhez, amelynek célja a környezetbarát ipari tevékenységet folytató szervezetek önkéntes együttműködési hálózatának kialakítása, az értéklánc szereplőinek összehangolt tevékenységének elősegítése, különös figyelemmel az export értékesítésre, az exportpiacokra jutás képességek javítása, hatékonyan működő exportkereskedői rendszer kialakítása, a környezettudatos gondolkodás erősítése.

A klaszter segíti a cég alumínium öntvényeinek és a jelen fejlesztésnek a piacra jutását azzal a feltétellel, hogy a cég a termelés, és az értékesítés során előtérbe helyezi a környezetvédelmet, környezetbarát anyagokat használ, s erről nyilatkozatot ad a vevőinek, ha ezt igénylik.

A klaszter segíti a cég alumínium öntvényeinek és a jelen fejlesztésnek a piacra jutását azzal a feltétellel, hogy a cég a termelés, és az értékesítés során előtérbe helyezi a környezetvédelmet, környezetbarát anyagokat használ, s erről nyilatkozatot ad a vevőinek, ha ezt igénylik.

Tetőelemek “stl” fájl típusok létrehozása, mérnöki visszatervezése

A fejlesztői team a kísérletek lefolytatásához elkészítette a szerszámok 3D stl fájl terveit, s azokkal folytatott Bending Light 1.1.8 optikai szimulációkat követően javította.

3D prototípusok 3D nyomtatással való legyártása, optimalizálás, legjobb design kiválasztása kísérletekkel a finn VTT igényei szerint

Kísérleti fejlesztés: Műanyagipari szerszámok adaptálása a megvásárolt szerszámházba, prototípus legyártása, optimális működésének kialakítása

Tudományos kihívás: A környezetbarát, könnyen, kis költséggel, nyomtatással gyártható hajlékony organikus napelemek hatékonysága a 17-20% hatékonysággal üzemelő hagyományos napelemekhez képest alacsony 3-5 %, ezért szükséges olyan optikai megoldások, fénykoncentrátorok, fénycsapdák keresése, amelyek növelik a napelemek hatékonyságát.

A tudományos kihívás általános megoldása a jelenlegi kutatási elvek szerint (lásd: EU CPV Mach projekt, https://www.cpvmatch.eu/cpvmatch ) olyan korszerű anyagok, és optikai megoldások kifejlesztése révén valósulhat meg, ahol fénykoncentrátorokkal és fénycsapdákkal növelhető a napelemek hatékonysága.

A tudományos kihívás konkrét megoldása a jelen innováció szerint abból a felismerésből, Bending Light 1.1.8 – PhET optikai szimulációjából ered, amely szerint létrehozható olyan optikai geometriai megoldás, amely a teljes fényvisszaverődés törvényét kihasználva a fényt csapdába ejti, és keringteti, így a fotonok többször ütközhetnek az organikus napelemmel, ezért azok több energiát tudnak felvenni és leadni.

A finn VTT a kísérleti fejlesztéshez 13 db szerves fotovoltaikus modulmintát (13 organic photovoltaic module samples from VTT) biztosított. A finn VTT jelezte, hogy az általa kifejlesztett technológia nagy szabadságot ad, a napelem design tekintetében. Például:

Mivel a célunk az, hogy olyan tetőfedő elemet gyártsunk, mint a Tesla, s a design is előtérbe helyezzük, ezért a finn VTT együttműködési ajánlatát fogadtuk el, annak ellenére, hogy a OPV moduljaik „csak” 3 %-os hatásfokkal dolgoznak.

Konkurens TESLA tetőfedő elemek:

Innováció közvetlen előzménye:

 • 1.A pályázó rendelkezik P1600064 sz. szabadalom felhasználói jogával. A kísérleti fejlesztés ennek a találmánynak a továbbfejlesztését célozta meg.
 • 2.A VTT Technical Research Centre of Finland (kapcsolattartó: Terho_Kololuoma és Tapio Ritvonen +358400915114) értesülve a találmányokról megkeresett bennünket. A kutatóintézet organikus napelemek nyomtatásával foglalkozik, s gondos mérlegelés, a prototípusaink bevizsgálása után úgy döntött, hogy ezeknek a termékeiknek a hatékonyságát a mi fénykoncentrátorainkkal kívánja növelni. A piaci megkeresés alapján döntöttünk arról, hogy megerősítve szakmai hátterünket a finn kutatóintézet kérésére kifejlesztünk egy változó törésmutatójú optikai tetőcserép gyártó szerszám prototípusát, s ezzel felkészülünk a finn igények kielégítésére, szériagyártására.
 • 3.A munkánk szakmai hátterének erősítésére, a szériagyártásra való felkészülés érdekében megállapodtunk a Miskolci Egyetem Nanotechnológiai Tanszékével, amely felügyeli és irányítja a tevékenységünket. Prof. Dr. Kaptay Györgynek a Miskolci Egyetem Nanotechnológiai Tanszékvezetőjének, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft vezető kutatójának, az MTA levelező tagjának, és Dr. Baumli Péternek Miskolci Egyetem Nanotechnológiai Tanszék docensének az irányításával, az egyetem és a kutatóintézet műszerparkja segíti a munkánkat.

Gyártási kísérletek, fókuszpontok optimalizálása, áramtermelés hatékonyságának a növelése, mérnöki visszatervezés, hiba javítás, ellenőrző mérések

A nemzetközi szakirodalom alapján a fény csapdázási technikák jelentősen növelik az adott fotovoltaikus aktív réteg képességeit a fény elnyelésére, gyakoriak az ilyen irányú fejlesztések a szervetlen napelemeknél. (lásd: S. H. Park, A. Roy, S. Beaupre, S. Cho, N. Coates, J. S. Moon, D. Moses, M. Leclerc, K. Lee, and A. J. Heeger, “Bulk heterojunction solar cells with internal quantum efficiency approaching 100%,” Nat. Photonics 3(5), 297–302 (2009).

A jelen fejlesztés esetében a fény csapdázási lehetőséget a finn VTT szerves napelemek esetében vizsgáltuk. Az alap modulok teljesítménye a fénycsapdázi módszerünk révén 62%-al növelték a Pmpp értékeket.

“Stl fájl bank” létrehozása augusztus, szeptember

Ipari formatervek bejelentése, technológiai know-how önkéntes műnyilvántartásba vétele

Honlapon technológiák, berendezés propagálása, és fenntartás három évig

 

A.4. K+F munkahelyek létrehozása

Feltöltés alatt...

 

A.5. Jövőkép

Az eredményes kísérleteket folytatni kell. Az OPV modulok további teljesítménynövelése várható egy új nanotechnológiai fejlesztéstől. Álláspontunk szerint a nanotechnológiai eredményeit (folyamatosan változó törésmutatóju GRIN lencséket használva) egy foton cirkulátorral további javulást érhetnénk el, továbbá, ha organikus fóliák helyett organikus szálakat alkalmaznánk az alábbiak szerint. Mivel ebben az esetben vékonyréteg lesz a végtermék, ezért könnyen itegrálható meglévő tetőcserepekbe, így a miskolci egyetem által kifejlesztett vörösiszap hulladékból előállított geopolimer cserepekbe, téglákba. A megoldás révén energiatermelő építőanyagokat tudunk előállítani, miközben megszüntetünk egy világmérető környezeti problémát a vörösiszap hulladékok hasznosítását. A fejlesztést a finn VTT-vel, és a Miskolci egyetemmel közösen kívánjuk megszervezni.

 

Pénzügyi elszámolás

B.1. Elszámolt K+F költségek

Tevékenység neve

Költség típusa

Költség típusa

Összege Ft

Támogatás Ft

Támogatás Ft

Csekély összegű támogatás - Rezsi költség

Egyéb általános (rezsi) költség

Rezsi (áram, víz, stb. max. 1%)

1 000 000

70

700 000

K+F projekttámogatás - Kísérleti fejlesztési tevékenység - Immateriális javakra, tárgyi eszközökre irányuló beruházás

Eszközbeszerzés költségei

Eszközbeszerzések

166 000 000

60

99 600 000

K+F projekttámogatás - Kísérleti fejlesztési tevékenység - Szakmai megvalósításban közreműködő fejlesztő személyi jellegű ráfordításai

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

Bér

6 000 000

60

3 600 000

K+F projekttámogatás - Kísérleti fejlesztési tevékenység - Szakmai megvalósításban közreműködő technikus/egyéb segédszemélyzet személyi jellegű ráfordításai

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

Bér

9 600 000

60

5 760 000

Csekély összegű támogatás - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenység

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

nyilvánosság (cégtáblák, honlap, újság cikk)

900 000

60

540 000

 

B.2. Önrész

A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.

 

B.3. Előleg igénylése

Előleg, illetve a támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatott a korábban kapott előlegnek és saját forrásának az adott munkaszakaszra tervezett részét felhasználta, erről elszámolt, és a kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került.

 

B.4. Támogatás üztemezése

Az adott munkaszakaszra eső támogatási összeg előleggel csökkentett része az adott munkaszakasz zárását követően, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását követően folyósítható.

 

B.5. Nyomonkövetés

A támogatott projekt előrehaladása munkaszakaszonként, a projekt számszerűsíthető eredményei és a benyújtott beszámolók alapján, szükség szerint független szakértők bevonásával kerül ellenőrzésre és értékelésre. Az egyes munkaszakaszokat a szerződés szerinti időpontban a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás egyidejű elküldésével kell lezárni.

 

B.6. Tájékoztatási kötelezettség

A támogatott projekt előrehaladása munkaszakaszonként, a projekt számszerűsíthető eredményei és a benyújtott beszámolók alapján, szükség szerint független szakértők bevonásával kerül ellenőrzésre és értékelésre. Az egyes munkaszakaszokat a szerződés szerinti időpontban a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás egyidejű elküldésével kell lezárni.

 

B.7. Monitoring adatszolgáltatás és fenntartási jelentés

A projekt fizikai befejezése, pénzügyi elszámolás végső határideje és zárása

A projekt fizikai befejezésének meg történt a projekt megkezdését követő 10 hónapon belül.

A projekt fizikai befejezésének minősül: a jelen termékfejlesztés esetén:

- a létrejött új terméket bemutató ismertető kiadvány alapján, amely a honlapunkon megtekinthető új terméknek minősül a pályázó által megcélzott piacon még nem ismert, nem publikált termék, továbbá a iparjogvédelmi hatóság által kiállított lajstromkivonat, illetve ennek hiányában az érkeztetett bejelentés vagy ennek igazolására alkalmas dokumentum kiállítása minősül a projekt fizikai befejezésének.

Pénzügyi elszámolás végső határideje

A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) és záró szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt Támogatási Szerződésben rögzített bejezési dátumát követő 30. nap.

A projekt zárása

A fenntartási időszakot követően, ha a fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta. 2 év.

A projekt alkalmazandó számszerűsíthető eredményei az alábbiak:

Mutató neve

Mértékegység

Mutató (indikátor) forrása

Adatszolgáltatás jellege

Kifejlesztett új termék/technológia/ szolgáltatás/prototípus

Db

-

Kötelező vállalás

Elkészült know-how

Db

-

Kötelező vállalás

Hazai iparjogvédelmi oltalmak, illetve bejelentések száma

Db

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által kiállított lajstromkivonat, illetve ennek hiányában az érkeztetett bejelentés vagy ennek igazolására alkalmas dokumentum

Kötelező vállalás

EPO bejelentések száma

Db

WIPO és EPO által vezetett adatbázisok, illetve az azok alapján kiállított igazolások

Kötelező vállalás

Átlagos K+F statisztikai állományi létszám

Számított mutató, az alábbi mutatók alapján: Átlagos statisztikai állományi létszám – K+F nő/férfi

Tájékoztató

Átlagos statisztikai állományi létszám

Számított mutató, az alábbi mutatók alapján: Átlagos statisztikai állományi létszám – nő/férfi

Tájékoztató

Átlagos statisztikai állományi létszám - nő

NAV (APEH) adóbevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi nyilvántartás

Tájékoztató

Átlagos statisztikai állományi létszám – férfi

-

Tájékoztató

Átlagos statisztikai állományi létszám – roma

-

Tájékoztató

Átlagos statisztikai állományi létszám - fogyatékkal élő

-

Tájékoztató

Átlagos statisztikai állományi létszám – K+F férfi

-

Tájékoztató

Átlagos statisztikai állományi létszám – K+F nő

-

Tájékoztató

Átlagos statisztikai állományi létszám – kutató, fejlesztő

-

Tájékoztató

Átlagos statisztikai állományi létszám – K+F segédszemélyzet

-

Tájékoztató

A projekt eredményeinek nyilvános terjesztése, hazai fórumokon

Db

-

Tájékoztató

A projekt eredményeinek nyilvános terjesztése, nemzetközi fórumokon

Db

-

Tájékoztató

További együttműködés egyetemmel, kutatóintézettel

Db

Megkötött együttműködési megállapodások

Tájékoztató

A létrehozott spin-off cégek száma

Db

-

Tájékoztató

A projekt eredményét hasznosító vállalkozások száma

Db

-

Tájékoztató

A fejlesztési tevékenységbe bevont vállalkozások, beszállítók száma

Db

-

Tájékoztató

A projektekben résztvevő klaszterek és hálózatos együttműködések száma

Db

-

Tájékoztató